ER001

Seznam kódů podpory

Pokud dojde k chybě, zobrazí se na displeji LCD a obrazovce počítače kód podpory.

„Kód podpory“ udává číslo chyby a zobrazí se s chybovou zprávou.

Pokud dojde k chybě, zkontrolujte kód podpory zobrazený na displeji LCD nebo na obrazovce počítače a proveďte příslušné kroky.

Na displeji LCD a na obrazovce počítače se zobrazí kód podpory

Informace o kódu podpory pro uvíznutý papír naleznete také v části Seznam kódů podpory (při uvíznutí papíru).

Začátek stránky