การพิมพ์แบบฟอร์มเทมเพลต เช่น กระดาษที่มีเส้นบรรทัด หรือกระดาษกราฟ

คุณสามารถพิมพ์แบบฟอร์มเทมเพลตต่าง ๆ เช่น กระดาษที่มีเส้นบรรทัด กระดาษกราฟ หรือรายการตรวจสอบ ฯลฯ บนกระดาษธรรมดาขนาด A4, B5 หรือ Letter

แบบฟอร์มเทมเพลตที่พิมพ์ได้

การพิมพ์แบบฟอร์มเทมเพลต

หมายเหตุ

แบบฟอร์มเทมเพลตที่พิมพ์ได้

สามารถใช้เทมเพลตต่อไปนี้:

 • Notebook paper

  คุณสามารถเลือกรูปแบบระยะห่างบรรทัดได้สามแบบ

  การตั้งค่าบนหน้าจอสัมผัส:

  • Notebook paper 1 (8 mm)

  • Notebook paper 2 (7 mm)

  • Notebook paper 3 (6 mm)

  หมายเหตุ

  • คุณไม่สามารถพิมพ์กระดาษสมุดโน๊ตบนกระดาษขนาด B5

 • Graph paper

  คุณสามารถเลือกขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้สองขนาด

  การตั้งค่าบนหน้าจอสัมผัส:

  • Graph paper 1 (5 mm grid)

  • Graph paper 2 (3 mm grid)

  หมายเหตุ

  • คุณไม่สามารถพิมพ์กระดาษกราฟบนกระดาษขนาด B5

 • Checklist

  คุณสามารถพิมพ์กระดาษจดบันทึกพร้อมด้วยช่องกาเครื่องหมาย

  การตั้งค่าบนหน้าจอสัมผัส:

  Checklist

 • Staff paper

  คุณสามารถพิมพ์กระดาษเขียนโน้ตดนตรีที่มี 10 หรือ 12 บรรทัด

  การตั้งค่าบนหน้าจอสัมผัส:

  • Staff paper 1 (10 staves)

  • Staff paper 2 (12 staves)

 • Handwriting paper

  คุณสามารถพิมพ์กระดาษลายมือ

  การตั้งค่าบนหน้าจอสัมผัส:

  Handwriting paper (3 lines)

 • Weekly schedule

  คุณสามารถพิมพ์ฟอร์มกำหนดการรายสัปดาห์

  การตั้งค่าบนหน้าจอสัมผัส:

  Weekly schedule (vertical)

 • Monthly schedule

  คุณสามารถพิมพ์ฟอร์มกำหนดการรายเดือน

  การตั้งค่าบนหน้าจอสัมผัส:

  Monthly schedule(calendar)

การพิมพ์แบบฟอร์มเทมเพลต

พิมพ์แบบฟอร์มเทมเพลตโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ให้แน่ใจว่าเครื่องเปิดอยู่

 2. ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด A4, B5 หรือ Letter

 3. เลื่อนหน้าจอ HOME แล้วแตะที่ Advanced print

  การใช้แผงการทำงาน

 4. แตะ Template print

 5. แตะเทมเพลตที่คุณต้องการพิมพ์

  แบบฟอร์มเทมเพลตที่พิมพ์ได้

 6. ระบุการตั้งค่าตามที่จำเป็น

  ภาพ: หน้าจอสัมผัส
  1. Copies

   ระบุจำนวนชุดของสำเนา

  2. Page size

   เลือกขนาดหน้าของกระดาษตามกระดาษที่ป้อน

   หมายเหตุ

   • ขึ้นอยู่กับแบบฟอร์ม การตั้งค่าบางรายการของขนาดหน้าไม่สามารถระบุได้ หากถูกเลือกอยู่ และ Error details จะปรากฏบนหน้าจอสัมผัส ในกรณีนี้ แตะ ทางซ้ายบนหน้าจอสัมผัสเพื่อยืนยันข้อความ จากนั้นเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

  3. Type (ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์)

   ชนิดกระดาษถูกตั้งค่าเป็น Plain paper

  4. 2-sidedPrintSetting

   เลือกการพิมพ์แบบสองด้านหรือการพิมพ์แบบด้านเดียว

 7. เริ่มทำการพิมพ์

  สัมผัสปุ่ม สี(Color) เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มต่อไปนี้

  Notebook paper 1 (8 mm)/Notebook paper 2 (7 mm)/Notebook paper 3 (6 mm)/Graph paper 1 (5 mm grid)/Graph paper 2 (3 mm grid)/Handwriting paper (3 lines)

  สัมผัสปุ่ม สีดำ(Black) เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มต่อไปนี้

  Checklist/Staff paper 1 (10 staves)/Staff paper 2 (12 staves)/Weekly schedule (vertical)/Monthly schedule(calendar)