ข้ามไปยังข้อความหลัก

หากข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างการพิมพ์ เช่น กระดาษในเครื่องพิมพ์หมด หรือกระดาษติดค้าง ข้อความแก้ไขปัญหาจะแสดงขึ้นอัตโนมัติ ปฏิบัติตามข้อความที่ระบุ

ขณะที่เกิดข้อผิดพลาด สัญญาณไฟ เตือน(Alarm) จะกะพริบเป็นสีส้ม และรหัสสนับสนุน (หมายเลขข้อผิดพลาด) จะแสดงขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อผิดพลาดบางอย่าง สัญญาณไฟ POWER และสัญญาณไฟ เตือน(Alarm) กะพริบสลับกัน ตรวจสอบสถานะของสัญญาณไฟและข้อความ จากนั้นดำเนินการกระทำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

รหัสสนับสนุนที่สัมพันธ์กับจำนวนกะพริบของสัญญาณไฟ เตือน(Alarm)

ตัวอย่างการกะพริบ 2 ครั้ง:

(A) กะพริบ

(B) ดับลง

จำนวนการกะพริบ

สาเหตุ

รหัสสนับสนุน

กะพริบ 2 ครั้ง

ไม่มีกระดาษในเทรย์ด้านหลัง

1000

กะพริบ 3 ครั้ง

ฝาครอบด้านหน้าปิด

1250

กระดาษติดค้างในช่องออกกระดาษหรือในเทรย์ด้านหลัง

1300

กะพริบ 4 ครั้ง

หากไฟบนตลับหมึกกะพริบอยู่ หมึกอาจจะหมด

1600

ไม่ได้ติดตั้งตลับหมึก

1660

กะพริบ 5 ครั้ง

หัวพิมพ์อาจเกิดความเสียหาย

1401, 1403, 1405

กะพริบ 7 ครั้ง

บางตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งในตำแหน่งถูกต้อง (สัญญาณไฟบนตลับหมึกกะพริบ)

1680

มากกว่าหนึ่งตลับหมึกของสีเดียวกันถูกติดตั้ง (ไฟบนตลับหมึกกะพริบอยู่)

1681

กะพริบ 8 ครั้ง

ตัวดูดซับหมึกใกล้จะเต็ม

1700, 1701

กะพริบ 11 ครั้ง

การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์อัตโนมัติล้มเหลว

2500

ไม่สามารถทำการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าขนาดกระดาษปัจจุบัน

4103

กะพริบ 12 ครั้ง

คุณไม่สามารถพิมพ์เนื้อหาบน CREATIVE PARK PREMIUM

4100

กะพริบ 13 ครั้ง

ไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกที่เหลืออยู่ได้อย่างถูกต้อง (ไฟบนตลับหมึกกะพริบอยู่)

1683

กะพริบ 14 ครั้ง

ตลับหมึกไม่สามารถรู้จักได้

1684

กะพริบ 15 ครั้ง

ตลับหมึกไม่สามารถรู้จักได้

1410, 1411, 1412, 1413, 1414

กะพริบ 16 ครั้ง

หมึกหมดแล้ว (ไฟบนตลับหมึกกะพริบอยู่)

1688

รหัสสนับสนุนที่สัมพันธ์กับจำนวนกะพริบของสัญญาณไฟ POWER และสัญญาณไฟ เตือน(Alarm)

ตัวอย่างการกะพริบ 2 ครั้ง:

(A) กะพริบ

(B) ดับลง

จำนวนการกะพริบ

สาเหตุ

รหัสสนับสนุน

กะพริบ 2 ครั้ง

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

5100

กะพริบ 7 ครั้ง

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

5B00, 5B01

กะพริบ 10 ครั้ง

เกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการให้คุณติดต่อศูนย์บริการ

B200

กรณีอื่นเหนือกว่า

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

5101, 5200, 5400, 5700, 5C00, 5C20, 6000, 6001, 6500, 6502, 6800, 6801, 6930, 6931, 6932, 6933, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6A80, 6A81, 6A90, C000

  • เมื่อรหัสสนับสนุนและข้อความแสดงขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์:

    ภาพ: หน้าจอข้อความระบุข้อผิดพลาด

หมายเหตุ

  • คุณสามารถยืนยันการดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยรหัสสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการค้นหารหัสสนับสนุน

    คลิกที่นี่เพื่อค้นหา

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยไม่มีรหัสสนับสนุน ดูใน ข้อความแสดงขึ้น