MG101M
My Image Garden

Okno dialogowe Ustawienia zaawansowane (Układ zdjęcia)

Aby dodać daty do obrazów używanych przy drukowaniu układu, można określić dla daty położenie, rozmiar, kolor itd.

W widoku Moje dzieła (My Art) wyświetl układ zdjęcia, a następnie kliknij opcję Zaawans... (Advanced...) na dole ekranu, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia zaawansowane (Advanced Settings).

rysunek: Okno dialogowe Ustawienia zaawansowane (Układ zdjęcia)

Ustawienia daty drukowania (Date Printing Settings)

Pozwala ustawić drukowanie daty.

Orientacja tekstu (Text Orientation)

Można wybrać orientację daty.

Położenie (Position)

Można wybrać położenie wydruku daty.

Położenie wydruku daty nie zmienia się, nawet po obróceniu obrazów.

Rozmiar czcionki (Font Size)

Można wybrać rozmiar daty.

Kolor czcionki (Font Color)

Można wybrać kolor daty.

(Ustawienie koloru)

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kolory (Colors). Wybierz żądany kolor.

Ustaw opcję daty drukowania dla wszystkich obrazów (Set the date printing option for every images)

Dodaj datę (Add date)

Zaznacz te pola wyboru, aby dodać daty do wszystkich obrazów umieszczonych w ramkach układu.

Uwaga
  • Data wykonania zdjęcia zapisana jako dane Exif. Jeśli brak danych Exif, zostanie wydrukowana data ostatniej aktualizacji obrazu.

Tematy pokrewne

Drukowanie fotografii w różnych układach

Góra strony