PP048M

Sterownik drukarki Canon IJ

Sterownik drukarki Canon IJ (nazywany dalej w skrócie sterownikiem drukarki) to program instalowany na komputerze w celu drukowania danych na tym urządzeniu.

Sterownik drukarki konwertuje dane do wydruku utworzone w aplikacji na dane zrozumiałe dla drukarki i wysyła skonwertowane dane do drukarki.

Ponieważ różne modele drukarki obsługują różne formaty drukowanych danych, należy mieć sterownik drukarki odpowiedni do użytkowanego modelu.

Korzystanie z Pomocy sterownika drukarki

Okno Pomocy można wyświetlić z poziomu Okno dialogowe Drukuj.

Wybierz opcję z menu rozwijanego w oknie dialogowym Drukuj. Następnie kliknij przycisk pomocy w lewym dolnym rogu ekranu, aby wyświetlić objaśnienie danej pozycji.

Pomoc dotycząca sterownika drukarki jest wyświetlana po wybraniu następującej pozycji menu rozwijanego:

  • Jakość i nośnik (Quality & Media)

  • Opcje koloru (Color Options)

  • Margines (Margin)

Góra strony