PP072W

Ustawienia na komputerze klienckim

Po skonfigurowaniu systemu serwera druku, skonfiguruj system klienta.

Procedura konfigurowania komputerów klienckich jest następująca:

W przypadku korzystania z systemu Windows 7 lub Windows Vista

 1. Zainstaluj sterownik drukarki w systemie klienckim.

  Instrukcje dotyczące instalacji można znaleźć w części „Instalowanie sterowników MP Drivers”.

  Uwaga
  • Podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o włączenie drukarki. Kliknij opcję Wybór ręczny (Manual Selection) i wybierz odpowiedni port, aby kontynuować instalację.

 2. Uruchom kreator.

  • W przypadku korzystania z systemu Windows 7 wybierz kolejno: menu Start -> Urządzenia i drukarki (Devices and Printers) -> Dodaj drukarkę (Add a printer).

  • W przypadku korzystania z systemu Windows Vista wybierz kolejno: menu Start -> Sieć (Network) -> Dodaj drukarkę (Add Printer).

  Pojawi się okno Dodawanie drukarki (Add Printer).

 3. Dodaj drukarkę.

  Wybierz opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth (Add a network, wireless or Bluetooth printer), kliknij ikonę drukarki, która została wcześniej udostępniona na serwerze druku, i kliknij przycisk Dalej (Next).

  Uwaga
  • Jeśli ikona drukarki jest niewidoczna, upewnij się, że drukarka jest podłączona do serwera druku.

  • Wyświetlenie ikony drukarki może chwilę potrwać.

 4. Zakończ konfigurację.

  Wykonaj podane czynności według wskazówek na ekranie i kliknij przycisk Zakończ (Finish).

  • W przypadku korzystania z systemu Windows 7 ikona udostępnionej drukarki zostanie utworzona w oknie Urządzenia i drukarki (Devices and Printers).

  • W przypadku korzystania z systemu Windows Vista ikona udostępnionej drukarki zostanie utworzona w oknie Drukarki (Printers).

  W ten sposób kończy się konfiguracja systemów klienckich. Teraz można udostępniać drukarkę w sieci.

W przypadku korzystania z systemu Windows XP

 1. Zainstaluj sterownik drukarki w systemie klienckim.

  Instrukcje dotyczące instalacji można znaleźć w części „Instalowanie sterowników MP Drivers”.

  Uwaga
  • Podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o włączenie drukarki. Kliknij opcję Wybór ręczny (Manual Selection) i wybierz odpowiedni port, aby kontynuować instalację.

 2. Uruchom kreator.

  Wybierz menu Start (start), a następnie wybierz kolejno polecenia Panel sterowania (Control Panel) -> Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) -> Drukarki i faksy (Printers and Faxes) -> Dodaj drukarkę (Add a printer).

  Gdy pojawi się komunikat Kreator dodawania drukarki — zapraszamy! (Welcome to the Add Printer Wizard), kliknij przycisk Dalej (Next).

 3. Dodaj drukarkę.

  Wybierz opcję Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera (A network printer, or a printer attached to another computer), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next).

  W oknie Określanie drukarki (Specify a Printer) kliknij przycisk Dalej (Next), a następnie wyszukaj system serwera druku.

  Zaznacz ikonę drukarki skonfigurowanej w systemie serwera druku do udostępnienia i kliknij przycisk Dalej (Next).

  Uwaga
  • Jeśli ikona drukarki jest niewidoczna, upewnij się, że drukarka jest podłączona do serwera druku.

 4. Zakończ konfigurację.

  Wykonaj podane czynności według wskazówek na ekranie i kliknij przycisk Zakończ (Finish).
  Ikona udostępnionej drukarki zostanie utworzona w oknie Drukarki i faksy (Printers and Faxes).

  W ten sposób kończy się konfiguracja systemów klienckich. Teraz można udostępniać drukarkę w sieci.

Wstecz Dalej

Góra strony