przejdź do tekstu głównego

Naprawa urządzenia

W przypadku transportu urządzenia do naprawy przeprowadź poniższą procedurę przygotowawczą.

Ważne

 • W czasie transportu urządzenia unikaj poniższych warunków.

  • Atrament nie wypływa ze zbiorników z atramentem.

  • Nie nachylaj urządzenia. Atrament może wyciekać.

  • Obsługuj ostrożnie i upewnij się, że pudełko pozostanie ustawione płasko i NIE zostanie ustawione do góry nogami ani na boku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie drukarki i wyciek atramentu.

  • Zapakuj urządzenie w wytrzymałe pudło, zawsze ustawiane w pozycji horyzontalnej, dnem do dołu. Zastosuj odpowiednią ilość materiału ochronnego, aby zapewnić bezpieczny transport.

  • Nie wyjmuj kasety. Atrament może wyciekać.

  • Na czas transportu urządzenia zaleca się spakowanie go do plastikowej torby, aby atrament nie wyciekał.

  • Jeśli transportem urządzenia zajmuje się firma spedycyjna, należy poprosić o oznaczenie pudła napisem „TĄ STRONĄ DO GÓRY”, aby urządzenie znajdowało się cały czas w pozycji spodem do dołu. Opakowanie należy również oznaczyć napisem „OSTROŻNIE”.

 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

  Jeśli urządzenia nie można włączyć, odłącz go od źródła zasilania i przejdź do kroku 4.

 2. Jeśli wystąpił błąd, naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color) na urządzeniu.

  Gdy kontrolka Alarm zgaśnie, przejdź do kroku 3.

  Jeśli błąd nie zostanie wyczyszczony, naciśnij przycisk WŁ. (ON), aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz je od sieci. Jeśli urządzenia nie można wyłączyć, odłącz je od gniazdka elektrycznego. Przejdź do kroku 4.

 3. Ustaw tryb transportu w urządzeniu.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zatrzymaj (Stop), a następnie zwolnij go, gdy kontrolka Alarm mignie 7-krotnie. W urządzeniu jest ustawiony tryb transportu i jest wyłączone. Odłącz urządzenie.

 4. Upewnij się, że uchwyt kasety jest przesunięty do prawego rogu.

  Jeśli uchwyt kasety nie jest po prawej stronie, przesuń go do prawego rogu.

 5. Upewnij się, że nasadki zbiorników są prawidłowo zamknięte.

 6. Schowaj tacę wyprowadzania papieru i przedłużenie tacy wyjściowej, a następnie zamknij podpórkę papieru.

 7. Odłącz kabel drukarki od komputera i urządzenia, a następnie odłącz od urządzenia kabel zasilania.

 8. Przymocuj wszystkie pokrywy urządzenia taśmą klejącą, aby zapobiec ich otwarciu podczas transportu. Następnie zapakuj urządzenie w plastikową torbę.

 9. Podczas pakowania urządzenia pamiętaj o zastosowaniu w pudle z urządzeniem materiałów ochronnych.