naar hoofdtekst gaan

Als er een fout optreedt

Als er een fout optreedt tijdens het afdrukken (het papier in de printer is bijvoorbeeld op of vastgelopen), wordt automatisch een probleemoplossingsbericht weergegeven. Neem de maatregelen die in het bericht worden beschreven.

Als er een fout optreedt, knippert het Alarm-lampje en wordt een ondersteuningscode (foutnummer) op het computerscherm weergegeven. Bij sommige fouten knipperen het AAN/UIT (POWER)-lampje en het Alarm-lampje afwisselend. Controleer de status van de lampjes en het bericht en neem vervolgens de juiste maatregelen om de fout op te lossen.

Ondersteuningscode die hoort bij het aantal malen dat het Alarm-lampje knippert

Voorbeeld van twee maal knipperen:

(A) Knippert

(B) Gaat uit

Aantal malen

Oorzaak

Ondersteuningscode

Knippert 2 keer

Het papier in de achterste lade is op.

1000

Het papierformaat in de afdrukinstelling komt niet overeen met het papierformaat van het geplaatste papier.

2100, 2101

Knippert 3 keer

Papier is vastgelopen in de papieruitvoersleuf of in de achterste lade.

1300

Knippert 4 keer

Als het lampje op de inkttank knippert, is de inkt wellicht op.

1600

De inkttank is niet geïnstalleerd.

1660

De printkopvergrendeling is niet vergrendeld of een inkttank is niet juist geplaatst.

1687

Knippert 5 keer

De printkop is niet geïnstalleerd.

1401

De printkop is mogelijk beschadigd.

1403, 1405

Knippert 7 keer

Er zijn meerdere inkttanks met dezelfde kleur geïnstalleerd. (Het lampje op de inkttank knippert.)

1681

Knippert 8 keer

Absorptiekussen inkt bijna vol.

1700, 1701

Knippert 11 keer

De automatische uitlijning van de printkop is mislukt.

2500

Er kan niet worden afgedrukt met de huidige afdrukinstelling.

4103

Knippert 12 keer

De accu is leeg.

1810

Knippert 15 keer

De inkttank wordt niet herkend.

1410, 1411

Knippert 17 keer

De inkt is op. (Het lampje op de inkttank knippert.)

1688

Knippert 18 keer

Het resterende inktniveau van de volgende inkt kan niet juist worden vastgesteld.

1689

Knippert 21 keer

De printer kan het papierformaat niet detecteren.

2103

Ondersteuningscode die hoort bij het aantal malen dat het AAN/UIT (POWER)-lampje en het Alarm-lampje beurtelings knipperen

Voorbeeld van twee maal knipperen:

(A) Knippert

(B) Gaat uit

Aantal malen

Oorzaak

Ondersteuningscode

Knippert 2 keer

Er is een printerfout opgetreden.

5100

Knippert 7 keer

Er is een printerfout opgetreden.

5B00, 5B01

Knippert 10 keer

Er is een fout opgetreden waarvoor u contact moet opnemen met het ondersteuningscentrum.

B201, B202, B203, B204

Knippert 16 keer

Er is een probleem met de accu.

A100

Andere gevallen dan de bovenstaande

Er is een printerfout opgetreden.

5200, 5400, 5700, 5C00, 6000, 6500, 6800, 6801, 6900, 6901, 6902, 6910, 6911, 6930, 6931, 6932, 6933, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6A00, A000

  • Als een ondersteuningscode en een bericht worden weergegeven op het computerscherm:

    afbeelding: scherm met foutbericht

    * Welk venster u krijgt, is afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

Opmerking

  • U kunt op de computer kijken welke stappen u moet uitvoeren bij fouten met een ondersteuningscode door de ondersteuningscode op te zoeken.

    Klik hier om te zoeken

Zie Een bericht verschijnt op het scherm voor meer informatie over het oplossen van fouten zonder ondersteuningscode.