przejdź do tekstu głównego

Domyślne ustawienia fabryczne (sieć)

Domyślne ustawienia połączenia z siecią LAN

Element

Domyślne

Włącz/wyłącz sieć LAN (Enable/disable LAN)

Włączone (Enable)

SSID

BJNPSETUP

Tryb komunikacji

Infrastruktura

Zabezpieczen. sieci WLAN

Wyłączone (Disable)

Adres IP IPv4

Ustawienia automatyczne

Adres IP IPv6

Ustawienia automatyczne

Ustaw nazwę drukarki*

XXXXXXXXXXXX

Włącz/wyłącz protokół IPv6

Włączone (Enable)

Włącz/wyłącz WSD (Ustawienie WSD)

Włączone (Enable)

Ustawienie limitu czasu (Ustawienie WSD)

1 minuta

Włącz/wyłącz Bonjour (Ustawienia Bonjour)

Włączone (Enable)

Nazwa usługi (Ustawienia Bonjour)

Canon iP110 series

Ustawienie protokołu LPR

Włączone (Enable)

Komunikacja PictBridge

Włączone (Enable)

Bezprzewodowa sieć LAN (DRX) (Wireless LAN DRX)

Włączone (Enable)

(* Ustawienie domyślne tego elementu różni się w zależności od drukarki).

Ustawienia domyślne trybu punktu dostępu

Element

Domyślne

Identyfikator SSID (nazwa punktu dostępu) *1

XXXXXX-iP110series

Ustawienie zabezpieczeń

WPA2-PSK (AES)

Hasło *2

XXXXXXXX

*1 Ciąg „XXXXXX” to ostatnie sześć cyfr adresu MAC drukarki.

*2 Ustawienie domyślne tego elementu różni się w zależności od drukarki.