S309

Een FINE-cartridge vervangen

Wanneer de inkt opraakt of zich fouten voordoen, knipperen de inktlampjes en het Alarm-lampje oranje om u op de hoogte te brengen van het probleem. Tel het aantal malen dat het lampje knippert en neem de juiste maatregelen.

Als er een fout optreedt

 Opmerking

 Meer informatie over geschikte FINE-cartridges vindt u in de gedrukte handleiding: Veiligheidsinformatie en belangrijke informatie.

Vervangingsprocedure

Volg de onderstaande procedure wanneer u een FINE-cartridge moet vervangen.

Bekijk de film

 Belangrijk

Werken met FINE-cartridges

 Raak de elektrische contactpunten (A) of spuitopeningen van printkop (B) van een FINE-cartridge niet aan. Als u ze toch aanraakt, drukt het apparaat mogelijk niet goed meer af.

 Vervang een FINE-cartridge direct nadat u deze hebt verwijderd. Laat het apparaat nooit staan met een verwijderde FINE-cartridge.

 Gebruik een nieuwe FINE-cartridge ter vervanging. De spuitopeningen kunnen verstopt raken als u een gebruikte FINE-cartridge plaatst.

Daarnaast kan het apparaat u bij een dergelijke FINE-cartridge niet goed op de hoogte stellen wanneer u de FINE-cartridge moet vervangen.

 Wanneer een FINE-cartridge is geplaatst, mag u deze niet uit het apparaat verwijderen of aan de lucht blootstellen. Hierdoor kan de FINE-cartridge uitdrogen of werkt het apparaat niet meer naar behoren wanneer de cartridge opnieuw wordt geplaatst. Voor een optimale afdrukkwaliteit moet u de FINE-cartridge binnen zes maanden na het eerste gebruik opmaken.

 Opmerking

 Als de inkt van een FINE-cartridge opraakt, kunt u nog een korte tijd afdrukken met de kleuren of zwarte FINE-cartridge, afhankelijk van de resterende inkt. De afdrukkwaliteit kan echter lager zijn in vergelijking met afdrukken met beide patronen. Het is raadzaam een nieuwe FINE-cartridge te gebruiken voor een optimale kwaliteit.

Laat de lege FINE-cartridge zitten als u gaat afdrukken, zelfs als u slechts één soort inkt gebruikt. Als de kleuren FINE-cartridge of de zwarte FINE-cartridge niet is geplaatst, treedt er een fout op en kan het apparaat niet afdrukken.

Zie De te gebruiken inktpatroon instellen voor informatie over het configureren van deze instelling.

 Mogelijk wordt toch kleureninkt verbruikt wanneer u een document in zwart-wit afdrukt of wanneer u hebt aangegeven een zwart-witafdruk te willen maken.

Ook bij reiniging en diepte-reiniging van de printkop, die nodig kunnen zijn om het apparaat goed te laten werken, worden zowel kleureninkt als zwarte inkt verbruikt. Vervang de FINE-cartridge direct door een nieuwe cartridge zodra de inkt op is.

Handige informatie over inkt

  1. Zorg dat het apparaat is ingeschakeld, open de voorklep (C) en open daarna de papieruitvoerlade (D).

  1. Open de papieruitvoerklep (E).

Als de FINE-cartridgehouder naar de vervangingspositie wordt verplaatst, wordt het klepje over kop (F) AUTOMATISCH GEOPEND.

 Let op

 Houd de FINE-cartridgehouder niet vast om deze te stoppen of te verplaatsen. Raak de FINE-cartridgehouder niet aan voordat deze helemaal stilstaat.

 Belangrijk

 Het klepje over kop wordt automatisch geopend nadat u de papieruitvoerklep hebt geopend.

Als u het klepje over kop hebt gesloten terwijl u een FINE-cartridge vervangt, sluit u de papieruitvoerklep en opent u deze opnieuw.

Als u het klepje over kop met uw handen probeert te openen, kan dit ertoe leiden dat het apparaat niet meer goed functioneert.

 Raak geen metalen delen of andere delen binnen in het apparaat aan.

 Als de papieruitvoerklep langer dan 10 minuten heeft opengestaan, wordt de FINE-cartridgehouder naar de rechterzijde verplaatst en brandt het Alarm-lampje. Sluit in dat geval de papieruitvoerklep en open deze vervolgens opnieuw.

  1. Verwijder de lege FINE-cartridge.

(1) Duw de inktcartridgevergrendeling omlaag totdat deze vastklikt.

(2) Verwijder de FINE-cartridge.

 Belangrijk

 Wees voorzichtig met de FINE-cartridge om vlekken op kleding en dergelijke te voorkomen.

 Houd bij het weggooien van een lege FINE-cartridge rekening met de plaatselijke regelgeving met betrekking tot afvalverwerking.

  1. Bereid een nieuwe FINE-cartridge voor.

(1) Haal de nieuwe FINE-cartridge uit de verpakking en verwijder de oranje beschermtape (G) voorzichtig.

 Belangrijk

 Als u schudt met een FINE-cartridge, kunt u inkt morsen en vlekken op uw handen en dergelijke krijgen. Ga voorzichtig te werk met FINE-cartridges.

 Zorg dat er geen vlekken op uw handen en dergelijke komen door de inkt op de verwijderde beschermtape.

 Plaats de beschermtape niet terug nadat u deze hebt verwijderd. Houd bij het weggooien rekening met de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de afvalverwerking.

 Raak de elektrische contactpunten of spuitopeningen van printkop van een FINE-cartridge niet aan. Als u ze toch aanraakt, drukt het apparaat mogelijk niet goed meer af.

  1. Plaats hier de FINE-cartridge.

(1) Schuif de nieuwe FINE-cartridge volledig en recht in de FINE-cartridgehouder totdat deze de achterzijde raakt.

De kleuren FINE-cartridge moet in de linkersleuf worden geplaatst en de zwarte FINE-cartridge in de rechtersleuf.

 Belangrijk

 Plaats de FINE-cartridge voorzichtig, zodat deze de elektrische contacten op de FINE-cartridgehouder niet raakt.

(2) Duw de inktcartridgevergrendeling omhoog om de FINE-cartridge op zijn plaats vast te zetten.

De FINE-cartridge is op zijn plaats vergrendeld wanneer de inktcartridgevergrendeling klikt.

 Belangrijk

 Controleer of de FINE-cartridge correct is geïnstalleerd.

 Het apparaat kan alleen afdrukken maken als zowel de kleuren FINE-cartridge als de zwarte FINE-cartridge is geplaatst. Plaats daarom beide cartridges.

  1. Sluit de papieruitvoerklep (H).

 Opmerking

 Als het Alarm-lampje oranje brandt of knippert nadat de papieruitvoerklep is gesloten, voert u de vereiste stappen uit.

Als er een fout optreedt

 Het apparaat reinigt de printkop automatisch zodra u begint met afdrukken nadat u de FINE-cartridge hebt vervangen. Voer geen andere handelingen uit totdat het apparaat klaar is met het reinigen van de printkop.

 Als de printkop niet correct is uitgelijnd, wat u merkt doordat evenwijdige lijnen niet correct worden afgedrukt of doordat er vergelijkbare problemen optreden, past u de positie van de printkop aan.

De printkop uitlijnen

 Het apparaat kan hierbij geluid maken.

Naar boven